Tu môžete mať svoj banner za 50€ / mesačne pre viac info kontaktujte SEKRETARIÁT. VsFZ Prenájom priestorov v budove VsF 6€/m2 za mesiac

 

Úradná správa č.64 zo dňa 30.5.2008

SEKRETARIÁT

SEKRETARIÁT


Oznamuje FK V. líg, že na základe rozhodnutia VV VsFZ a za spolupráci AVE V.O.D.S. si môžu prebrať na príslušnom sekretariáte ObFZ 4 ks zápasové lopty (oproti podpisu a pečiatke FK).

TRÉNERSKO-METODICKÁ KOMISIA


Žiadame FK, aby nahlásili informácie (odoslali propozície) o organizovaných mládežníckych turnajoch (nie halových) organizovaných FK v roku 2008 do 6. júna 2008 na adresu: e-mail vsfz@stonline.sk alebo fax: 055/6433566.
Žiadame FK, zaradené do súťaže Minichampions ligue , aby výsledky stretnutí hlásili na e-mailovej adrese: pszenay@barimpexpo.sk

ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA


1. ŠTK vyzýva funkcionárov futbalových klubov, pracovných komisií a funkcionárov ostatných
odborných kruhov o príspevky, resp. zmeny do Rozpisu súťaží pre nový súťažný ročník.
2. ŠTK vyzýva funkcionárov jednotlivých FK, aby aktualizovali zmeny vo svojich výboroch a nahlásili na
sekretariát VsFZ zmeny osôb, ich funkcií a kontaktov, tak aby adresár bol úplne aktualizovaný.
3. ŠTK upozorňuje Oblastné futbalové zväzy, aby náležite oboznámili a pripravili postupujúce futbalové kluby na splnenie pasportizačných podmienok pre súťaže VsFZ. Zároveň oznamujeme postupujúcim
FK z ObFZ, že FK, ktoré nebudú spĺňať podmienky vybavenia ihrísk pre súťaže VsFZ, nebudú do týchto súťaží zaradení.
4. ŠTK oznamuje, že Aktív ŠTK k vyžrebovaniu nového súťažného ročníka sa bude konať dňa 4.7.2008 na Magistráte mesta Košice, Trieda SNP. Na webowej stránke VsFZ budú od začiatku budúceho týždňa umiestnené tlačivá, ako úradná správa, prihláška do súťaží a súpiska ako tomu bolo aj pred minulýmsúťažným ročníkom. Na základe zaslanej prihlášky stiahnutej z webovej stránky budú
družstvá zaradené do súťaží.
5. ŠTK VsFZ oznamuje všetkým FK, že v súťažiach dospelých v posledných troch kolách ruší všetky výnimky z UHČ. Zároveň nariaďuje, že stretnutia dorastu plánované hrať ako pozápasy, budú hrané
ako predzápasy. Kolízie stretnutí mládeže so stretnutiami dospelých sú FK povinné vopred nahlásiť z dôvodu zabezpečenia zmeny UHČ týchto stretnutí.
6. ŠTK schvaľuje nasledovne zmeny termínov a UHČ:
- IV. Liga sk.E (dorast) 24.kolo Svit – V. Lomnica 31.5.2008 o 15.45 hod.
- III. Liga (dospelí) 26.kolo Sobrance – Bardejov 14.5.2008 o 16.00 hod.
- II. LS/M/Ž Sever 30.kolo Stropkov „B“ - Sp. Podhradie 13.8.2008 o 10.00 a 11.45 hod.
- III. LS/M/D 28.kolo Lok. Košice – Svidník sa hrá o 10.00 a 12.15 hod.
- IV. Liga sk.F (dorast) 24.kolo Sobrance – Michalovce „B“ 30.5.2008 o 16.30 hod. v Michalovciach.
- V. Liga SZ (dospelí) 28.kolo Poprad „B“ – Sp. Bystré 1.6.2008 o 10.30 hod.
- IV. Liga (dorast) sk.B Žakarovce – Rudňany 7.6.2008 v UHČ
- III. Liga (dospelí) 28.kolo Giraltovce – Sp. Podhradie 1.6.2008 o 15.00 hod. – vz. dohoda
- III. LS/M/D 28.kolo Koš. N. Ves – Solivar 4.6.2008 o 16.00 a 18.00 hod. – vz. dohoda
- III. Liga sk.A (žiaci) 19.kolo Sp. Bystré – Levoča 1.6.2008 v UHČ – vz. dohoda

7. ŠTK kontumuje tieto výsledky:
- Solivar – Sečovce III. LMD 3:0 kont. nenastúpenie na stretnutie
- V. Šariš – Kľušov IV. Liga sk.C (dorast) 3:0 kont. neúčasť hostí
- Čaňa – Levoča III. LMD 4:0 nedohrané – pokles hráčov pod 7, výsledok dosiahnutý na HP ostáva v platnosti
- IV. Liga sk.B (žiaci) V. Folkmar – Rudňany 3:0 kont. – štart hráča na cudzí RP.
- IV. Liga sk.D (dorast) Medzilaborce – Brekov 3:0 kont. neúčasť hostí
- IV. Liga sk.B (žiaci) Jaklovce – Sp. Vlachy 0:7 nedohrané, pokles hráčov pod 7, výsledok dosiahnutí na HP ostáva v platnosti.

8. ŠTK nesúhlasí so žiadosťou TJ Družstevník Breznica.

KOMISIA ROZHODCOV


KR berie na vedomie pochvaly na výkon R:
- od FK Uzovce na R: Koščák, Pokrivčáková, Body a DZ Sadiv v stretnutí Zborov – Uzovce
- od FK Záborské na R: Lešková , Lang, Jurov v stretnutí Záborské – Šar. Dravce
- od FK Margecany na R: Djordjevič, Papcun, Metyľ a DZ Dub v stretnutí Margecany – Gem. Hôrka

KR berie na vedomie listy od FK Kalnište, FK Turňa n/B, FK V. Opátske.

Zmeny v obsadení
Dospelí:
Giraltovce – Sp. Podhradie (o 15.00 hod. Žulevič, Vlčej, Juhás)
Brekov – Kr. Chlmec (Kotrady za Čitáka)
V. Šariš – Lok. Košice (Schlesinger za Kotradyho)
Sobrance – Turňa n/B (Čiták za Schlesingera)
Snina – Medzilaborce (Ondík za Čerevku)
Ľubica – Dl. Klčovo (Jonáš za Počureka)
V. Opátske – Haniska (Čonka za Sakalíka)
V. Kapušany – Krompachy (Čerevka za Ondíka)
Buzica – Sečovce (Sakalík za Čonku)
Hencovce – Kalnište (Papcun, Roka, Feckanin)
Hlinné – Radváň (Volčko za Kocura)
Štrba – Šiba (M. Juhás za Bakoša)
Miklušovce – V. Lomnica (Kocur za Ferenca)
Š. Dravce – Chmin. N. Ves (Pyda za Feckanina)
Kendice – St. Ľubovňa (Babušík za Langa)
Gem. Hôrka – Prakovce (Kriak za Torkoša)
Helcmanovce – Kr. Podhradie (Torkoš za Papcuna)
Dorast:
Haniska – Sabinov (OFZ za M. Juhása)
Sečovce – V. Opátske (Ondič, Mano, Kovalčin)
Rožňava – Ľubotice (31.5. 14.45 a 17.00 hod.)
Sp. Podhradie – Harichovce (AR1 Novotný)
Rudňany – Olcnava (OFZ za Boldižára, aj žiaci)
Fintice – Pušovce (OFZ za Svata, aj žiaci)
Z. Hradište – Strážske (OFZ za Kosturovú)
Sobrance – Michalovce „B“ (30.5. o 16.30 hod. v Michalovciach Ondič, ruší pôvodnú delegáciu)
Lipany – Podlavice (Homoľa za Klovaniča)
Bardejov – Spišs. Nová Ves (Leško, Bogdan, Bognová)
Vranov – Ružomberok „B“ (Slebodník, Béreš, Kovaľ)
Žiaci:
Svidník – Bardejov „B“ ( Vasilenko za Kovaľa)
Žakarovce – Sečovce (Pekár za Olejníka)
Sp. Bystré – Levoča (1.6. Kočiš, Pokrivčáková)
V. Kapušany – Strážske (Palinský za Bašára)
Svinica – V. Opátske (Koňár za Jonáša)
V. Ida – Dobšiná (Piró za Langa)
Rožňava – Vranov (Gonos, Černický, Haviarik)
Poprad – Prešov (9.6. o 14.00 a 16.00 hod.)

Úsek delegátov
Zmeny DZ na dni 31.5. - 1.6.:
Svidník – Topoľany (Lumtzer za Škodyho)
Breznica – Jasenov (Izrael za Eliáša)
Lastomír – Rešica (Timko za Lumtzera)
Hencovce – Kalnište (Minaroviech za Kovalčíka)
Michaľany – Plechotice (Čan za Guľka)
Miklušovce – V. Lomnica (Sedlák za Josaya)
Hlinné – Radvaň (Sadiv za Kédu)

Ospravedlnenia DZ:
Novák Peter 14. - 15.6.2008, Ružbarský Andrej 14.6.2008, Čeľovský Ján 15.6.2008, Kéda Marián 1.6.2008, Zuščin Ján 8.6.2008 a 15.6.2008, Lacko Ján 7.6.2008.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA


DK VsFZ mení trest na podmienečný na 2 stretnutia S. Hvozda (Svidník) do 28.8.2008.

Nepodmienečné tresty:
1 stretnutie: P. Kiselovič (Humenné B) - 1/5a od 19.5.2008 + 150,-Sk, M. Sciranka (Poprad) - 1/5a, V. Ferenc (Krásna) - 1/5a, V. Weismer (Vrbov) - 1/5a, Ľ. Asnaď (Tušice) - 1/5a, J. Husovský (V. Kapušany) - 1/5a, M. Dolnačko (Olcnava) - 1/5a od 18.5.2008 + 50,-Sk doplatok, P. Rusnák (Olcnava) - 1/5a od 18.5.2008 + 50,-Sk doplatok.
2 stretnutia: D. Dlugoš (Smižany) - 1/1b.
3 stretnutia: M. Baloga (Župčany) - 1/6b od 18.5.2008 + 150,-Sk, D. Sabol (Bystré) - 1/6a, M. Klima (Sp. Vlachy) - 1/3b, T. Štefek (Radvaň n/L) - 1/6a, J. Pavlovský (Košarovce) - 1/6b, T. Bartoš (V. Tatry) - 1/6b.
4 stretnutia: V. Hvišč (Zborov) - 1/6b od 18.5.2008 + 150,-Sk.
5 stretnutí: P. Svoboda (Lastomír) - 1/6b.

Zastavenie činnosti za 4ŽK na 1 stretnutie:
M. Ivanko (V. Revištia) + 250,-Sk, G. Dozsický (V. Kapušany) + 250,-Sk, J. Soušek (Svidník), F. Kurinčák (Lok. Košice), P. Platko (Kendice), F. Šiba (Zborov) + 250,-Sk, M. Bačo (Čičarovce), V. Bursik (Vinné), M. Badžo (Zalužice), P. Legát (Sp. Vlachy), M. Pisko (Prakovce), M. Dozsa Sabo (Gem. Hôrka), Z. Istok (Gem. Hôrka), M. Grega (Hanušovce), J. Skalka (Košarovce), M. Rančík (Šiba), M. Vrabeľ (Breznica), J. Vitko (Kežmarok), P. Rams (Kežmarok), J. Tomaško (Raslavice), M. Novák (Raslavice).

Zastavenie činnosti za 8 ŽK na 2 stretnutia:
Ľ. Horochovič (Svidník), S. Zajac (Sokoľany), B. Firkaľ (Jasenov), P. Gerčák (Kľušov), J. Kiseľ (Kračúnovce).

Uvoľnená činnosť:
F. Truhan (Sokoľany) od 22.5.2008, T. Žula (Záborské), E. Korfant (Kr. Chlmec), S. Hovančík (Šar. Dravce), P. Gombita (Pakostov).

DK zastavuje činnosť do prerokovania prípadu:
P. Smolko (Fintice), F. Dzurik (Jasov), O. Riš (Levoča), M. Kušnirik (Vikartovce), P. Zlacký (Bardejov „B“).

Kolektívne tresty:
DK trestá FK Olcnava finančnou pokutou 500 + 250,-Sk za HNS trénera voči R po stretnutí Teplička – Olcnava (dorast).
DK trestá FK Lastomír finančnou pokutou 1500 + 250,-Sk za HNS ved. mužstva voči R po stretnutí Krompachy – Lastomír.
DK previedla pohovor s rozhodcom Dziadom bez prijatia ďalších opatrení.
DK uvoľňuje činnosť FK Košarovce.
DK vyzýva k zaplateniu finančných pozdĺžnosti voči VsFZ po lehote splatnosti pod dôsledkom ďalších disciplinárnych opatrení (nepodmienečné zastavenie činnosti) tieto FK: Podolínec - 150,-Sk, Kr. Chlmec – 550,-Sk, Pakostov – 250,-Sk, Hrabušice – 2750,-Sk, Zubné – 250,-Sk, Plechotice – 4250,-Sk, Slivník – 500,-Sk, Jasov – 3000,-Sk, Koš. N. Ves – 3000,Sk, V. Lomnica – 3000,-Sk.
DK trestá FK Kežmarok pokarhaním + 250,-Sk za NS diváka (vbehnutie na HP) v stretnutí Kežmarok – Stakčín.
DK trestá FK Sečovce finančnou pokutou 3000,-Sk za nenastúpenie na stretnutie Solivar – Sečovce MD.
DK trestá FK Kľušov finančnou pokutou 3000,-Sk za neúčasť na stretnutí V. Šariš – Kľušov dorast.
DK trestá FK Rudňany finančnou pokutou 200,-Sk za neúčasť na zasadnutí ŠTK.
DK trestá FK Brekov finančnou pokutou 3000,-Sk za neúčasť na stretnutí Medzilaborce – Brekov dorast.