Tu môžete mať svoj banner za 50€ / mesačne pre viac info kontaktujte SEKRETARIÁT. VsFZ Prenájom priestorov v budove VsF 6€/m2 za mesiac

 

Úradná správa č.66 zo dňa 6.6.2008

SEKRETARIÁT

SEKRETARIÁT


Oznamuje FK V. líg , že na základe rozhodnutia VV VsFZ a za spolupráci AVE V.O.D.S. si môžu prebrať na príslušnom sekretariáte ObFZ 4 ks zápasové lopty (oproti podpisu a pečiatke FK).

TRÉNERSKO-METODICKÁ KOMISIA


Žiadame FK, aby nahlásili informácie (odoslali propozície) o organizovaných mládežníckych turnajoch (nie halových) organizovaných FK v roku 2008 do 6. júna 2008 na adresu:
e-mail: vsfz@stonline.sk alebo fax: 055/6433566.
Žiadame FK, zaradené do súťaže Minichampions ligue , aby výsledky stretnutí hlásili na e-mailovej adrese pszenay@barimpexpo.sk

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA


1. ŠTK oznamuje jednotlivým FK, že na webovej stránke VsFZ je umiestnená prihláška do súťaží na
nový súťažný ročník a súpiska družstva. Na základe zaslanej prihlášky stiahnutej z webovej stránky
budú družstvá zaradené do súťaží. Zároveň je tam umiestnená aj úradná správa ku konaniu aktívu
ŠTK. ŠTK oznamuje, že Aktív ŠTK k vyžrebovaniu nového súťažného ročníka sa bude konať dňa
4.7.2008 na Magistráte mesta Košice, Trieda SNP.
2. ŠTK vyzýva funkcionárov futbalových klubov, pracovných komisií a funkcionárov ostatných
odborných kruhov o príspevky, resp. zmeny do Rozpisu súťaží pre nový súťažný ročník.
3. ŠTK vyzýva funkcionárov jednotlivých FK, aby aktualizovali zmeny vo svojich výboroch a nahlásili na
sekretariát VsFZ zmeny osôb, ich funkcií a kontaktov, tak aby adresár bol úplne aktualizovaný.
4. ŠTK upozorňuje Oblastné futbalové zväzy, aby náležite oboznámili a pripravili postupujúce futbalové
kluby na splnenie pasportizačných podmienok pre súťaže VsFZ. Zároveň oznamujeme postupujúcim
FK z ObFZ, že FK, ktoré nebudú spĺňať podmienky vybavenia ihrísk pre súťaže VsFZ, nebudú do
týchto súťaží zaradení.

5. ŠTK nariaďuje tieto zmeny termínov a UHČ:
- III. Liga (dospelí) 30.kolo Svidník – Žakarovce 14.6.2008 v UHČ – vzájomná dohoda
- III. Liga (dospelí) 29.kolo Barca – V. Šariš 8.6.2008 o 10.30 hod. – vzájomná dohoda
- V. Liga SZ (dospelí) 30.kolo Poprad „B“ – Zborov 15.6.2008 o 10.30 hod. – vzájomná dohoda
- IV. Liga sk.F (dorast) 26.kolo Z. Hradište – Topoľany 14.6.2008 o 16.00 hod. – nariad. ŠTK
- IV. Liga sk.B (žiaci) 25.kolo Turňa n/B – Valaliky 7.6.2008 o 16.00 hod. – nariad. ŠTK
- IV. Liga sk.B (žiaci) 26.kolo Nálepkovo – Švedlár 16.6.2008 o 17.00 hod. – vzáj. dohoda
- IV. Liga sk.E (žiaci) 25.kolo Sp. Teplica – Ľubica 8.6.2008 o 11.00 hod. – kolízia stretnutí
- IV. Liga sk.E (dorast) 26.kolo Vikartovce – PP Stráže 15.6.2008 o 10.30 hod. – kolízia stretnutí
- IV. Liga sk.B (žiaci) 25.kolo Krompachy – Jaklovce 8.6.2008 o 14.00 hod. – vzájomná dohoda
- III. LS/M/D 30.kolo Rožňava – Čaňa 14.6.2008 o 10.00 a 12.15 hod. – vzáj. dohoda
- IV. Liga sk.A (dorast) 25.kolo Barca – Turňa n/B 8.6.2008 o 14.00 hod. nariadenie ŠTK
- II. LS/M/Ž Sever 28.kolo Stropkov „B“ - Lipany „B“ 8.6.2008 o 9.00 a 10.45 hod. nar. ŠTK
- IV. Liga sk.A (dorast) 26.kolo Krásna – Jasov 14.6.2008 o 11.00 hod. vzájomná dohoda

6. ŠTK kontumuje:
- III. LSD Sečovce – V. Opátske 5:1 nedohrané – pokles hráčov pod 7, výsledok dosiahnutý na HP
ostáva v platnosti.
– IV. Liga sk.A (dorast) Moldava n/B – Lipovník 6:0 nedohrané, pokles hráčov pod 7, výsledok
dosiahnutý na HP ostáva v platnosti.
- IV. Liga sk.E (dorast) Čirč – Podolínec 3:0 kont. – neúčasť hostí .
- IV. Liga sk.B (žiaci) Rudňany - Kluknava 5:0 nedohrané, pokles hráčov pod 7, výsledok dosiahnutý na HP ostáva v platnosti.
- IV.L sk. A žiaci Kechnec – Ždaňa 3:0 nedohrané , pokles hráčov pod 7, výsledok dosiahnutý na HP ostáva v platnosti.

KOMISIA ROZHODCOV


KR berie na vedomie pochvaly na výkon R:
- od FK Stará Lesná na R: Spielmann ObFZ (stretnutie žiakov Lipt. Teplica - St. Lesná)
- od TJ Štítnik na R: Ličko, Goč, Krivjančin (stretnutie Moldava n/B – Štítnik)
- od FK Šaca na R: Maličký, Pokrivčáková, Macko (stretnutie Jaklovce – Šaca)
- od MFK Hanušovce n/T na R: Dubinský, Savarij, Chomčová, DZ Hreško (stretnutie Hanušovce – Zubné)
- od FK N. Hrušov na R: Gajdoš (stretnutie žiakov Zempl. Hámre – N. Hrušov )

KR berie na vedomie listy od: MFK Hanušovce n/T, TJ Turňa n/B, rozhodcu Pydu, rozhodcu J. Kačengu.

KR žiada všetky ObFZ, aby na fyzické previerky dňa 22.6.2008 o 14.00 hod. navrhla perspektívnych R. Zároveň žiadame, aby do 10.6.2008 nám všetky ObFZ zaslali údaje o talentovaných R, ktorí sa zúčastnia fyzických previerok.
KR oznamuje, že letný seminár DZ sa uskutoční 18.7.2008 o 16.00 hod. v aule VsFZ (Alejová 2, Košice)

Zmeny v obsadení
Dospelí:
Jasenov – Stakčín (Zvolánek za Juhása)
Ľubotice – Ľubica (Baksay za Makeľa)
Kračúnovce – Solivar (Pavlovsky za Biroša)
Štítnik – V. Revištia (Juhás za Zvoláneka)
Krompachy – V. Opátske (Čech-Špirek za Szöra)
Soľ – Hanušovce n/T (Mati za Torkoša)
Kalnište – Bystré (Torkoš za Matiho)
Tušice – Borša (M. Juhás za Roku)
Kendice – Štrba (Novák za Treščáka)
V. Lomnica – Poprad „B“ (Bakoš za Pydu)
Prakovce – V. Folkmar (Kunzo za Boldižára)
Dorast:
Levoča – Haniska (Jančár za Rumančíka)
Lok. Košice – Čaňa (o 10.00 a 12.30 hod.)
Solivar – Giraltovce (Biroš za Kokavca)
Drnava – Medzev (Gálik za Szöra)
Barca – Turňa (8.6.2008 o 14.00 hod. Fedeš, Cehuľa, Maťuvka)
Prakovce – Sp. Vlachy (Cehuľa za Džimu)
Topoľany – Parchovany (Mano za Ondiča)
Prešov – Trnava (10.6.2008 Michalíková za Kokavca)
Žiaci:
Stropkov “B“ – Lipany „B“ (8.6.2008 Kovaľ, Maruščák)
Ruskov – Geča (Volčko za Tabaku)
Harichovce – Jamník (Marcin za Jančára)
Krompachy – Jaklovce (8.6.2008 o 14.00 hod. OFZ za Schlesingera)

Úsek DZ:
Zmeny DZ na dni 7.6.-8.6.2008:
Bardejov – Svidník (Gavalier za Diószegiho)
Lok .Košice - Brekov (Diószegi za Gavaliera)
Turňa n/B – Poprad (Jossay za Duba)
Ľubotice – Ľubica (Dub za Jossaya)

DISCIPLINÁRNA KOMISIA


Nepodmienečné tresty:
1 stretnutia: J. Šváb (Haniska) – 1/5a, P. Zlacký (Bardejov „B“) – 1/1b od 26.5.2008 + 100,-Sk doplatok, O. Riš (Levoča) – 1/5a od 22.5.2008 + 150,-Sk, V. Demko (Čaňa) – 1/1a, A. Luteran (Cejkov) – 1/4a, M. Dzimko (Teplička) – 1/5a, M. Biž (Hlinné) – 1/5a, Š. Matejovský (Kapušany p/PO) – 1/5a, M. German (Šiba) – 1/5a.
2 stretnutia: M. Kušnirák (Vikartovce) – 1/2b od 25.5.2008 + 100,-Sk doplatok, F. Dzurik (Jasov) – 1/1 od 25.5.2008 + 150,-Sk, V. Dandár (Plechotice) – 1/6b, J. Knapik (Čierna n/Tis) – 1/3a, P. Wildner (Kežmarok) – 1/2b.
3 stretnutia: T. Staššík (Margecany) – 1/6b, A. Adam (Kežmarok) – 1/6b, P. Körösi (KAC Košice) – 1/2b, M. Javorský (Sp. Štvrtok) – 1/6a, Š. Moščovič (Plavnica) – 1/6b, B. Stankovič (Pušovce) – 1/3b.
4 stretnutia: P. Smolko (Fintice) – 1/3b od 26.5.2008.

Zastavenie činnosti za 4ŽK na 1 stretnutie:
M. Kuriško (Krompachy), V. Suchanič (Zborov) + 250,-Sk, J. Karkoška (Sp. Bystré), M. Sikorjak (Plavnica), J. Marhefka (Svit), L. Compeľ (Poprad „B“), M. Devečka (V. Revištia), M. Basara (Nacina Ves), M. Dzureň (Valaliky) + 250,-Sk, P. Kolibab (Zalužice), Š. Sovák (Borša), F. Gutek (Kľušov), M. Guliga (Kľušov) + 250,-Sk, M. Suchy (Medzilaborce), V. Grudza (Stakčín), Ľ. Gmitro (Fintice), J. Sova (Ľubotice), M. Sabo (Jasenov), B. Priehoda (Hrabušice) + 250,-Sk, M. Hrobko (V. Folkmar) + 250,-Sk, P. Ihnát (Zamutov) + 250,-Sk, M. Gabriel (Kr. Chlmec) + 350,-Sk, P. Ličko (Sobrance), W. Vislay (Turňa n/B) + 350,-Sk, T. Čornanin (V. Šariš) + 350,-Sk.

Zastavenie činnosti za 8ŽK na 2 stretnutia:
L. Vojda (Giraltovce), J. Michalko (Štrba).

Uvoľnená činnosť:
J. Fedor (Stakčín), D. Dlugoš (Smižany), E. Partila (Giraltovce), Š. Uličný (Uzovce).

DK zastavuje činnosť do prerokovania prípadu:
P. Želinský (Lipany), T. Holiečin (Kochanovce), J. Hlaváč (Podolínec), P. Orolín (Sp. Bystré), M. Surák (V. Lomnica), Ľ. Tarczy (Kr. Chlmec), P. Dako (Kr. Chlmec).

Kolektívne tresty:
- DK trestá FK V. Opátske pokarhaním + 250,-Sk za NS trénera v stretnutí Sečovce – V. Opátske (dorast)
- DK za neuhradenie finančných pozdĺžností voči VsFZ nepodmienečne zastavuje činnosť od 9.6.2008 nasledujúcim FK: Pakostov – 250,-Sk, Hrabušice – 2750,-Sk, Slivník – 500,-Sk, Koš. N. Ves – 3000,-Sk, V. Lomnica – 3000,-Sk.
- DK vyzýva k zaplateniu finančných pozdĺžností voči VsFZ po lehote splatností pod dôsledkom ďalších disciplinárnych opatrení (nepodmienečne zastavenie činnosti) tieto FK: Žakarovce – 150,-Sk, Hrabušice – 250,-Sk, Haniska – 250,-Sk, Rudňany – 250,-Sk, Sačurov – 12250,-Sk, Malcov – 1000,-Sk.
- DK ruší poplatok 150,-Sk, pre hráča J. Birošík (Podolínec) – zaplatenie v termíne.
- Oprava ÚS: - DK trestá FK Lastomír finančnou pokutou 1500 + 250,-Sk za HNS asistenta trénera voči R po stretnutí Krompachy – Lastomír.
- DK trestá FK Junošport St. Ľubovňa finančnou pokutou 1000 + 250,-Sk za HNS trénera voči R v stretnutí Kendice – Junošport St. Ľubovňa.
- DK trestá FK Podolínec finančnou pokutou 3000,-Sk za neúčasť na stretnutí Čirč – Podolínec (dorast).
- DK trestá FK Kr. Chlmec finančnou pokutou 1500 + 500,-Sk za HNS asistenta trénera v stretnutí Brekov – Kr. Chlmec.