Tu môžete mať svoj banner za 50€ / mesačne pre viac info kontaktujte SEKRETARIÁT. VsFZ Prenájom priestorov v budove VsF 6€/m2 za mesiac

 

Úradná správa č.69 zo dňa 20.6.2008

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA
ŠTK kontumuje:
- V. Liga SZ (dospelí) Poprad „B“ – Zborov 3:0 kont. – nedohrané, pokles hráčov hostí pod 7


ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA


ŠTK kontumuje:
- V. Liga SZ (dospelí) Poprad „B“ – Zborov 3:0 kont. – nedohrané, pokles hráčov hostí pod 7
- V. Liga SZ (dospelí) Svit – Chmin. N. Ves 4:0 – nedohrané. Pokles hráčov hostí pod 7.
Výsledok dosiahnutý na HP ostáva v platnosti.
- IV. Liga sk.C (dorast) Fintice – Zborov 6:1 – nedohrané, pokles hráčov hostí pod 7. Výsledok
na dosiahnutý na HP ostáva v platnosti.
- III. LMD St. Ľubovňa – Levoča 7:0 – nedohrané, pokles hráčov hostí pod 7. Výsledok
na dosiahnutý na HP ostáva v platnosti.
- IV. Liga sk.E (dorast) Čirč – Ľubica 3:0 kont. – neúčasť hostí
- II. LS/M/Ž Juh Moldava – Smižany 3:0 a 3:0 kont. – neúčasť hostí
- II. LS/M/Ž Ľubotice – Podolínec 3:0 a 3:0 kont. – neúčasť hostí
- II. LMŽ Sever Poprad „B“ – Solivar 0:3 kont. – nezabezpečenie náhradnej HP
- IV. Liga sk.B (dorast) Sp. Vlachy – Teplička 6:1 – nedohrané, pokles hráčov pod 7, výsledok
dosiahnutý na HP ostáva v platnosti.

ŠTK ruší:
- pôvodné rozhodnutie stretnutia 12.kola IV. Ligy sk.E (dorast) Čirč – L. Teplička.

ŠTK oznamuje:
FK Zamutov a spol., že berie na vedomie ich petíciu voči družstvu FK Radvaň n/Lab. ŠTK si vyžiadala ObFZ Humenné k predmetu petície klubov voči FK Radvaň n/Lab. ŠTK zároveň obdržala vyjadrenie od ObFZ Humenné, že predmetná záležitosť je v odvolacom konaní, čo znamená, že ŠTK VsFZ nemohla vyvodiť žiadne rozhodnutie. Keďže súťaže VsFZ sa skončili, ŠTK dnešným dňom schválila výsledky stretnutí – S.R., ponechala výsledky dosiahnuté na HP a považuje celú záležitosť za uzavretú.

ŠTK predvoláva:
- dňa 25.6.2008 o 16.00 hod. predsedu FK N. Hrušov.

ŠTK žiada:
- kluby 4. a 5. ročníkov – 1. skupina: Čaňa, Šaca, Barca. 4. skupina: Stropkov, Prešov, Ľubotice.
5. Skupina: Lok. Košice, MFK Košice, Moldava. 6. skupina: Smižany, Levoča, Svit o urýchlenie zaslanie zápisov do 23.6.2008.

Najbližšie zasadnutie ŠTK s programom prideľovania štartovných čísiel pre nový súťažný ročník 2008 / 2008 je 25.6.2008 (streda).

KOMISIA ROZHODCOV


KR oznamuje všetkým R, že letné fyzické previerky sa uskutočnia dňa 22.06.2008 (v nedeľu) v čase od 14.00 hod do 20.00 hod. na tartanovej dráhe v Košiciach. Podmienkou pre zaradenie na listinu do nového ročníka je účasť na týchto previerkach. Limity sú nasledovné: Všetci R do 30 rokov, R program TALENT, R s platnou licenciou P a R, ktorí sa chcú uchádzať o postup do vyššej súťaže - 6x40m - 6,5s a vytrvalostný beh 30-35s, sa previerok zúčastnia o 14.00 hod. Ostatní R 6x40m - 7,0s a vytrvalostný beh 40-40s o 16.00 hod. Adept na vykonanie fyzické previerok donesie so sebou potvrdenie o lekárskej prehliadke.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA


Nepodmienečné tresty:
1 stretnutie: M. Prihoda (Župčany) – 1/5a od 8.6.2008 + 250,-Sk, T. Anha (Drnava) – 1/5a od 8.6.2008, R. Neuwirth (Rudňany) – 1/5a, O. Bašička (Hranovnica) – 1/1b, M. Hangurbadžo (Výborná) – 1/5a + 250,-Sk, L. Mendeľ (Sečovce) – 1/5a, M. Barila (Vikartovce) – 1/5a, J. Pavlišin (Plavnica) – 1/5a, L. Rusnák (Olcnava) – 1/5a + 150,-Sk, D. Čech (Prakovce) – 1/5a, A. Almaši (Domaňovce) – 1/1b, J. Bajtoš (Smižany) – 1/5a, F. Jochman (Krompachy) – 1/5a, R. Švirk (Zborov) – 1/5a + 250,-SK.
3 stretnutia: M. Skokan (Hranovnica) – 1/6/1b, M. Pavličko (Hranovnica) – 1/2b, M. Gubacký (Udavské) – 1/3b + 150,-Sk, M. Lukáč (Udavské) – 1/3b + 150,-Sk, V. Ferko (Plechotice) – 1/6b, J. Plachetka (Harichovce) – 1/6b, P. Rusnák (Olcana) – 1/6b + 250,-Sk, M. papcun (Margecany) – 1/6b, L. Gatyáš (Cejkov) – 1/3b + 250,-Sk.
4 stretnutia: M. Anderko (Michaľany) – 1/6b, R. Žaludek (Cejkov) – 1/6b + 250,-Sk, D. Geršič (Svit) -1/6/1b, T. Bruk (L. Teplička) – 1/6b + 150,-Sk, V. Sekerák (Š. Dravce) – 1/6b, Š. Jakubčo (Sp. bystré) – 1/3b + 250,-Sk, F. Šiba (Zborov) – 1/3b + 250,-Sk.

Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 stretnutie:
Ľ. Dulovič (Slivník) + 250,-Sk, T. Papuga (Haniska) + 250,-Sk, J. Leško (Hlinné) + 250,-Sk, R. Veliký (Hlinné) + 250,-Sk, J. Bajtoš (Smižany), S. Kandra (Jaklovce).

Zastavenie činnosti za 8 ŽK na 2 stretnutia:
J. Fedor (Stakčín), M. Strišovský (Michaľany), M. Demeň (Kr. Podhradie).

Uvoľnená činnosť:
P. Svoboda (Lastomír), Š. Moščovič (Plavnica).

Kolektívne tresty:
- Oprava ÚS: M. Hrobko (V. Folkmar) + 250,-Sk 2 stretnutia nepodmienečne za 8 ŽK od 2.6.2008.
- DK trestá FK Čirč finančnou pokutou 1000+250,-Sk, za HNS opustenie HP v stretnutí L. Teplička – Čirč.
- DK ruší pokutou 350,-Sk pre hráča W. Vislay (Turňa n/B).
- DK trestá FK Ľubica finančnou pokutou 3000,-Sk za neúčasť na stretnutí Čirč – Ľubica (dorast)
- DK trestá FK Smižany finančnou pokutou 3000,-Sk za neúčasť na stretnutí Moldava – Smižany (SŽ + MŽ) FK Smižany doplatiť ešte 1000,-Sk.
- DK trestá FK Podolínec finančnou pokutou 3000,-Sk za neúčasť na stretnutí Ľubotice – Podolínec.
- DK trestá FK Geča finančnou pokutou 3000+250,-Sk za spôsobenie predčasného ukončenia stretnutia (Hromadná bitka hráčov) Poproč – Geča (dorast) – DP 2/6.
- DK trestá FK Poproč finančnou pokutou 8000 + 250,-Sk a nepodmienečným uzavretím ihriska na 2 stretnutia (hromadná bitka hráčov), inzultácia R mimo HP divákmi, vniknutie divákov na HP a nedostatočnú usporiadateľskú službu v stretnutí Poproč – Geča (dorast), DP 2/6 a 2/1c. Domáce stretnutia odohrať vo vzdialenosti 10 km od HP Poproč. DK navrhuje ŠTK skontumovať stretnutie Poproč – Geča (dorast) na 0:3 a 3:0 v neprospech oboch.
- DK trestá FK Poprad „B“ finančnou pokutou 500,-Sk za nerešpektovanie smerníc (nezabezpečenie náhradnej HP) v stretnutí Poprad „B“ – Solivar (MŽ).