Tu môžete mať svoj banner za 50€ / mesačne pre viac info kontaktujte SEKRETARIÁT. VsFZ Prenájom priestorov v budove VsF 6€/m2 za mesiac

 

Úradná správa č.70 zo dňa 27.6.2008

SEKRETARIÁTSekretariát žiada FK o predloženie ústrižku o zaplatení štartovného tieto FK : Veľký Šariš, Nižná Šebastová, Breznica, Kľušov, Buzica, Miklušov...

SEKRETARIÁT

Sekretariát žiada FK o predloženie ústrižku o zaplatení štartovného tieto FK : Veľký Šariš, Nižná Šebastová, Breznica, Kľušov, Buzica, Miklušovce, Kalnište, Spišské Vlachy, Cejkov.

Sekretariát žiada FK o predloženie údajov do adresára tieto FK: Nižná Šebastová, Michaľany, Slivník, Prakovce.

Sekretariát žiada FK o predloženie prehlásenia o rozhodcovskom súde tieto FK: Vysoké Tatry, Moldava nad Bodvou, Svidník, Veľký Šariš, Šaca – Brekov, Giraltovce, Nižná Šebastová, Fintice, Breznica, Snina, Hanušovce nad Topľou, Kráľovský Chlmec, Veľký Folkmar, Vyšné Opátske, Žakarovce, Šiba, Zborov, Vyšné Ružbachy, Kendice, Pušovce, Smižany, Margecany, Košická Nová Ves, Prakovce, Medzev, Dvorianky, Borša, Cejkov, Budkovce.

ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA


ŠTK oznamuje všetkým FK, že pridelené žrebovacie čísla podľa požiadaviek je umiestnená na webovej stránke VsFZ. V prípade námietok a požiadaviek, žiadame okamžite písomnou formou predložiť dohodu na sekretariáte VsFZ.

KOMISIA ROZHODCOV


KR žiada rozhodcov a delegátov III. ligy aby si aktualizovali čísla účtov a mailových adries (povinná pre všetkých R a DZ) písomnou formou na sekretariát VsFZ do 10.7.2008.

KR oznamuje, že termín náhradných fyzických previerok bude 26.7.2008 (sobota) o 17.00 hod. na tartanovej dráhe v Košiciach. Každý účastník opakovania fyzických previerok predloží šek o úhrade 200,-Sk a lekárske potvrdenie.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Prenos trestov do nového súťažného ročníka na počet stretnutí:
1 stretnutie: R. Neuwirth (Rudňany), Ľ. Dulovič (Slivník), T. Papuga (Haniska), J. Leško (Hlinné), R. Veliký (Hlinné), R. Kudláč (Radvaň n/Laborcom), J. Paulišin (Plavnica), R. Švirk (Zborov), M. Barila (Vikartovce), J. Bereš (Plechotice), R. Ľoch (Zálužice), S. Kandra (Jaklovce), N. Tokár (Helcmanovce), T. Staššík (Margecany). L. Mendeľ (Sečovce), P. Smolko (Fintice), L. Rusnák (Olcnava), D. Čech (Prakovce), A. Almaši (Domaňovce), F. Jochman (Krompachy), O. Bašička (Hranovnica), M. Surák (V. Lomnica), M. Javorský (Sp. Štvrtok), P. Körösi (KAC Košice)

1 stretnutie na stretnutia SP: M. Popália (Kr. Chlmec), Miloš Gallo (Štítnik), F. Husák (Svidník), M. Šefc (V. Tatry), M. Dulovič (V. Tatry).

2 stretnutia: B. Guman (Poprad), J. Fedor (Stakčín), M. Strišovský (Michaľany), V. Galo (Nacina Ves), M. Demeň (Kr. Podhradie), J. Bajtoš (Smižany), D. Demčák (Humenné), M. Pavlovský (Solivar), P. Orolín (Sp. Bystré).

3 stretnutia: L. Gatyáš (Cejkov), Š. Ferjo (Plechotice), M. Papcún (Margecany), J. Plachetka (Harichovce), P. Rusnák (Olcnava), M. Lukáč (Udavské), M. Gubacký (Udavské), M. Skokan (Hranovnica), M. Pavličko (Hranovnica).

4 stretnutia: Š. Jakubčo (Sp. Bystré), F. Šiba (Zborov), D. Geršič (Svit), T. Bruk (Lipt. Teplička), M. Anderko (Michaľany), R. Žaludek (Cejkov), Š. Dostal (Kr. Podhradie), V. Sekerák (Šar. Dravce)

S. Pella (Rešica) do 4.11.2008, P. Dobranský (Sačurov) do 11.5.2010.

DK ruší poplatok 150,-Sk za ČK Bruk (L. Teplička) – zaplatené v termíne

DK vyzýva na vyrovnanie finančných pozdĺžností voči VsFZ nasledujúce FK:
Olcnava 400,-Sk, V. Lomnica 150,-Sk, Turňa n/Bodvou 3500,-Sk, Plechotice 250,-Sk, Sačurov 250,-Sk, Rešica 250,-Sk, Junošport Stará Ľubovňa 1250,-Sk, Rožňava 3000,-Sk, V. Opátske 250,-Sk, V. Šariš 350,-Sk, Jasov 150,-Sk, Bardejov 100,-Sk, Brekov 3000,-Sk, Sečovce 3000,-Sk, Humenné 150,-Sk, Tušice 13250,-Sk, Jamník 3000,-Sk, Malcov 1000,-Sk, Podolínec 4650,-Sk, Župčany 400,-Sk, Výborná 250,-Sk, Udavské 300,-Sk, Cejkov 500,-Sk, Spišské Bystré 250,-Sk, Slivník 250,-Sk, Ľubica 3000,-Sk, Poprad 500,-Sk, Geča 3250,-Sk, Haniska 250,-Sk, Čirč 1250,-Sk, Smižany 1000,-Sk.

Tieto finančné pozdĺžnosti nariaďuje uhradiť do 4.7.2008 a dokladovať úhradu najneskôr na Aktíve ŠTK. V prípade nesplnenia tohto nariadenia budú mať FK zastavenú činnosť.