Tu môžete mať svoj banner za 50€ / mesačne pre viac info kontaktujte SEKRETARIÁT. VsFZ Prenájom priestorov v budove VsF 6€/m2 za mesiac

 

Úradná správa č.77 zo dňa 15.6.2007

ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA 1. ŠTK nariďuje tieto zmeny termínov a UHČ - III. Liga (dospelí) 30.kolo Poprad – Žakarovce odohrať 16.6.2007 o 16.00 hod. – vz. dohoda

ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA

1. ŠTK nariďuje tieto zmeny termínov a UHČ - III. Liga (dospelí) 30.kolo Poprad – Žakarovce odohrať 16.6.2007 o 16.00 hod. – vz. dohoda - IV. Liga JUH (dospelí) 30.kolo Slivník – Haniska odohrať 16.6.2007 o 10.30 hod. – vz. dohoda - V. Liga SZ (dospelí) 30.kolo Štrba – Uzovce odohrať 16.6.2007 v UHČ – vz. dohoda - IV. Liga sk.F (dorast) 26.kolo Štrba – Sp. Štvrtok odohrať 16.6.2007 o 13.00 hod. vz. dohoda - IV. Liga sk.C (dorast) 26.kolo Župčany – Kračúnovce odohrať 17.6.2007 o 10.30 hod. – vz. dohoda - IV. Liga sk.C (dorast) 26.kolo Kapušany – Fintice odohrať 17.6.2007 o 14.30 hod. – vz. dohoda - IV. Liga sk.C (dorast) 26.kolo N. Šebastová - SAFI Prešov odohrať 17.6.2007 o 13.00 hod – vz. dohoda 2. ŠTK kontumuje: - IV. Liga sk.C (dorast) SAFI Prešov – Pušovce 7:0 nedohrané, pokles hráčov pod 7, výsledok dosiahnutý na HP ostáva v platnosti. - V. Liga JV (dospelí) Buzica – Čičarovce 7:1 nedohrané, pokles hráčov pod 7, výsledok dosiahnutý na HP ostáva v platnosti. - II. LSŽ sk.D V. Kapušany – 1.MFK Košice 3:0 kont. – neúčasť hostí. - III. LSD Levoča – Rožňava 6:1 nedohrané, pokles hráčov pod 7 – výsledok dosiahnutý na HP ostáva v platnosti. - III. LMD Šaca – Kežmarok 6:0 nedohrané, pokles hráčov pod 7 – výsledok dosiahnutý na HP ostáva v platnosti. 3. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutia o postup do I.LSŽ dňa 16.6.2007 o 9.30 hod.: - v Moldave n/B: Rožňava – Benecol Košice - vo Fričovciach: Poprad – Giraltovce 4. ŠTK oznamuje: - všetkým FK v súťažiach VsFZ, že na webovej stránke VsFZ je umiestnená prihláška do súťaží, údaje do adresára a zároveň úradná správa ŠTK. Týmto žiadame všetky FK o zaslanie prihlášok o súťaží zmysle tejto úradnej správy. Prihlášku do súťaže na nový súťažný ročník žiadame vyplnenú zaslať na ŠTK VsFZ do 21.6.2007. Súčasťou vyplnenej prihlášky je aj ústrižok o zaplatení štartovného, ktoré na základe uznesenia Rady VsFZ pre nasledujúci súťažný ročník je: III. Liga (dospelí) - 13000,-Sk, IV. Liga (dospelí) 7000,-Sk, V. Liga (dospelí) - 5000,-Sk. Podmienkou zaradenia družstva dospelých je zaplatenie štartovného poplatku a predloženie ústrižku o jeho zaplatení do 21.6.2007. V prípade nezaslania Prihlášky do súťaže a nezaplatenia štartovného nebude príslušné družstvo zaradené do súťaží VsFZ. Neoddeliteľnou podmienkou zaradenia družstva toho ktorého FK do súťaží VsFZ je uhradenie všetkých disciplinárnych poplatkov udelených v priebehu uplynulého súť. ročníka do jeho skončenia. V prípade neuhradenia týchto poplatkov nebude družstvo zaradené do súťaží nového súť. ročníka. V zmysle uznesenia Rady VsFZ z roku 1999 je u štartu družstva dospelých v súťažiach VsFZ povinnosť mať v riadnych dlhodobých súťažiach zaradené 2 mládežnícke družstvá. Bez splnenia tejto podmienky nebude družstvo dospelých zaradené do súťaží VsFZ. O štarte 2 mládežníckych družstiev FK predloží potvrdenie od príslušného ObFZ. Pre stanovenie žrebovacieho čísla platia nasledovné kritéria: - dátum došlej prihlášky, počet družstiev v súťažiach, nadväznosť možnosti predzápasov dospelí – dorast. Aktív ŠTK sa uskutoční dňa 4.7.2007 (streda) o 16.00 hod. v malej zasadačke budovy Magistrátu Košice (Biely dom) na triede SNP – Terasa. Programom aktívu je vyhodnotenie uplynulého a vyžrebovanie nového súťažného ročníka 2007/2008. ŠTK nesúhlasí so žiadosťou FK Krásna o dohode so Sp. Vlachmi. ŠTK žiada kluby prípraviek 4. a 5. ročníkov o zaslanie termínov turnajov, v prípade odohratia turnajov o urýchlené zaslanie výsledkov: 1. skupina: 1.FC Tatran Prešov, 2. skupina: Snina, Vranov, Humenné, 3. skupina: Barca, Lipany, 4. skupina: Šaca, 5. skupina: Nálepkovo, Levoča, Smižany, Sp. Podhradie, 6.skupina: Lok. Košice , Čaňa.

KOMISIA MLÁDEŽE

KM VsFZ upozorňuje FK mládeže na novú štruktúru súťaží II. Ligy (SŽ+MŽ) od nového súťažného ročníka 2007/2008 nasledovne: II. LS/M/Ž Sever a II. LS/M/Ž Juh III. ligy podľa počtu prihlásených družstiev IV. ligy samostatný starší žiaci Vzhľadom na vytvorenie III. Líg dvojičiek (SŽ+MŽ) a s prihliadnutím na územné členenie KM vyzýva FK, ktoré v súťažnom ročníku 2006/2007 štartovali v III. Lige (samostatný žiaci), aby záujem o vytvoreie dvojičiek (SŽ+MŽ) potvrdili v prihláške0 na nový ročník 2007/2007. V kategórií starších žiakov štartujú hráči narodení po 1.1.1993 a mladší, v kategórií mladší žiaci narodení po 1.1.1995 a mladší.

ODVOLÁCIA KOMISIA

OK 14/2007, OK VsFZ sa na svojom zasadnutí dňa 14.6.2007 nezaoberala odvolaním OFK AGRIFOP Stakčín voči rozhodnutiu KR – nesplnené náležitostí podľa čl. 123 SP. Odvolací poplatok sa nevracia.

KOMISIA ROZHODCOV

KR berie na vedomie pochvalu: - od FK Štrba na R: Lang, Lešková, Mati v stretnutí Kendice – Štrba - od FK Ľubica na R: Vojtko, Ondič, Pavlov v stretnutí Fintice – Ľubica KR vzala na vedomie odvolanie OFK Stakčín, voči rozhodnutiu KR v stretnutí Snina – Stakčín, kde požadovala videozáznam. Finančná pokuta za neúplný videozáznam bola udelená DK, z toho titulu tento list odstupuje DK. KR pozastavuje delegáciu R: - Cehuľa za neudelenie ČK v stretnutí Ľubotice – Fintice na 3 stretnutia dospelých. - Jančár za nenariadenie PK v stretnutí Margecany – Prakovce na 3 stretnutia dospelých. KR na základe sťažnosti FK Breznica vzhliadla videozáznam zo stretnutia Svidník – Breznica. Dosiahnutiu gólu v 69. min. predchádzalo držanie súpera, herná situácia v 90.min. sa objektívne nedáposúdiť. Na základe uvedeného pozastavuje delegáciu R. Kočišovi na 1 stretnutie dospelých. Obsadenie R na medzinárodný turnaj Memoriál Gejzu Princa: 27.7.2007 HP pri Mlyne 9.00 hod.: Podkarpatský FZ – VsFZ (Anguš, Ondič, Pavlov) 10.30 hod.: SsFZ – Zakarpatský FZ (Pavlov, Anguš, Ondič) 27.7.2007 HP Brekov 9.00 hod.: Boršodska Župa – BFZ (Molitoris, Tomáš, Lenková) 10.30 hod.: Olomoucký KFZ – ZsFZ (Tomáš, Lenková , Molitoris) 27.7.2007 HP Vranov n/Topľou 17.00 hod.: VsFZ – SsFZ (Molitoris, Bančanský, Jurov) 18.30 hod.: Podkarpatský FZ – Zakarpatský FZ (Bančanský, Jurov, Molitoris) 27.7.2007 HP N. Hrušov 17.00 hod.: Olomoucky FZ – Boršodska Župa (Kolesár, Reňo, Palinský) 18.30 hod.: BFZ – ZsFZ (Palinský, Reňo, Kolesár) 28.7.2007 HP Snina 16.30 hod.: Podkarpatský FZ – VsFZ (Anguš, Žofčák, Kolesár) 18.00 hod.: Zakarpatský FZ – SsFZ (Kolesár, Žofčák, Anguš) 28.7.2007 HP Dl. Klčovo 16.30 hod.: Boršodská Župa – ZsFZ (Bančanský, Lenková, Bančanský S.) 18.00 hod.: Olomoucky KFZ – BFZ (Bančanský S., Lenková, Bančanský) 29.7.2007 o 7.- 8. miesto Kamenica n/C 9.00 hod.: (Bančanský, Jurov, Lenková) o 5.- 6. miesto HN pri Mlyne 9.00 hod. (Kolesár, Reňo, Palinský) o 3.- 4. miesto Brekov 9.00 hod.: (Molitoris, Tomáš M., Mančanský S.) finále HN 9.00 hod.: (Anguš, Pavlov, Ondič) Zmeny v obsadení: Dospelí V. Tatry – N. Myšľa (Firda za Schlesingera) Kľušov – Fintice (Schlesinger za Jančára) Smižany – Štítnik (Kozák za Bognovú) Lastomír – Sečovce (Godžák za Kozáka) V. Žipov – Kalnište (Gál, Bucko, Koščo) Cejkov – Strážske (Basoš za Leška) Medzev – Vojčice (R. Farkaš za Kočiščina) Záborské – V. Lomnica (Guľko za Ondíka) Hranovnica – Šiba (Kotrady za Olejníka) Plavnica – Pušovce (Dubovecký, Ferenc, Miňová) Š. Dravce – Kendice (Bašár za Firdu) Kr. Podhradie – Helcmanovce (Makeľ za Tabaku) Krásna – Sp. Vlachy (Vaľko za Šivca, aj dorast) Nálepkovo – Chrásť (Chmúra za R. Farkaša) Dorast Štrba – Sp. Štvrtok (16.6.2007 o 13.00 hod. OFZ za Kočiša) Giraltovce – Čaňa (Fedeš za Korinka) Rožňava – Šaca (Makeľ za Tabaku) Kežmarok – Sečovce (Jančár za Cehuľu) Lok. Košice – Svidník (Jonáš za Bognovú) Sp. N. Ves – Koš. N. Ves (Cehuľa za Jančára) V. Folkmar – Domaňovce (OFZ za Olejníka) Soľ – N. Hrušov (Molitoris za Lenkovú aj žiaci) Úpor – Topoľany (Pongo za Košča) Prešov – Trnava (Bochnovič, Slebodník, Barvirčák, Onofrej) Košice "B" – Prešov "B" (Kočiščin za Juhása ) Poprad – Žiar n/ H (Kotrady, Cehuľa, Pekár) Lipany – Humenné (17.6.2007 o 10.00 a 12.15 hod.) Trebišov – R. sobota (Čiták, Hegedűš, Prokopovič) N. Šebastová – SAFI Prešov (Čan, Ondič, predzápas dosp., KR ruší pôvodnú delegáciu) Žiaci Valaliky – V. Opátske (Kocúr za Djorjeviča) Marhaň – Hermanovce (Pecha za Vaľka) AFK Prešov – Dl. Lúka (M. Onofrej za Kmeca) Malcov – Kračúnovce (Bogdan za Duboveckého) Sp. St. Ves – Sp. Bystré (Koščák za Pacigu) Obsadenie kvlifikácie o postup do I. LSŽ: - v Moldave n/B: Rožáva - Benecol Košice (Miklóš, Kavčák, Ondrášek) - vo Fričovciach: Poprad - Giraltovce (Mriglot, Benko, Svat)

KOMISIA DELEGÁTOV ZVÄZU

Zmeny v obsadení na dňa 16.6. - 17.6.2007: Svidník - Sp. N. Ves (DZ Kačmár za Sendeka III.LSD - hrané, dňa 9.6.2007) Kežmarok - Sečovce (DZ Tornay za Pečarku) Ľubica - Kežmarok (DZ Ružbarský za Kanuščáka) Zámutov - Kamenica n/C. (DZ Kanuščák za Ružbarského) Smižany - Štítnik (DZ Pečarka - doplnenie delegácie) Štrba - Uzovce (DZ Sedlák za Krejsu) Trebišov – R. Sobota (DZ Hlebaško za Duba) KDZ oznamuje: DZ, že opravuje termín letného seminára, ktorý sa uskutoční v sobotu, dňa 21.júla 2007 o 9.00 hod. v doškoľovacom stredisku Veterinárneho lekárstva v Košiciach na ul. Cesta pod Hradovou. Prezentácia od 8.00 do 8.50 hod. Doneste zo sebou písacie potreby. DZ, že pokiaľ počas minulého súťažného ročníka došlo u Vás k zmene adresy, čísla telefónu, mobilu a e-mailovej stránky, aby ste tieto zmeny písomne nahlásili KDZ. KDZ pozýva DZ Gajdoša na svoje zasadnutie, dňa 21.6.2007 KDZ upozorňuje DZ, že došlo k zmene termínov odohratia niektorých stretnutí posledného kola (pozri správu ŠTK) KDZ berie na vedomie: ospravedlnenie DZ Pečarku 16.6.2007 ospravedlnenie DZ Lumtzera 14. - 22.7.2007 ospravedlnenie DZ Sendeka na 9.6.2007 ospravedlnenie DZ Novysedláka na 16. - 17.6.2007 ospravedlnenie DZ Krejsu na 17.6.2007 ospravedlnenie DZ Duba 16.5.2007 list ObFZ Rožňava list ObFZ Humenné list ObFZ Košice - okolie list ObFZ Trebišov

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

DK VsFZ mení trest na podmienečný na 4 stretnutia: M. Bajusz ( Čičarovce). Nepodmienečné tresty: 1 stretnutie: M. Tabaka (Hlinné) - 1/5a od 4.6.2007, Ľ. Svitana (V. Folkmar) - 1/5a od 4.6.2007, M. Potanecký (Výborná) - 1/1a,J. Beliš (Sabinov) - 1/5a, O. Vašš (Čierna n/T) - 1/5a po treste za 8 ŽK, M. Vojtkovský (Lendak) - 1/5a, P. Čuvan (Zalužice) - 1/5a, D. Lizák (Lendák) - 1/5a od 3.6.2007 + 100.-Sk, P. Čuha (Kendice) - 1/5a, M. Pompa (V. Lomnica) - 1/5a od 3.6.2007 + 100,-Sk. 2 stretnutia: M. Baran (Sp. Teplica) - 1/2b. 3 stretnutia: Z. sedlačko (Sp. Podhradie) - 1/6/1b, M. Bajusz (N.Myšľa) - 1/6/1b, J. Mitaľ (Giraltovce) - 1/6/1b, M. Peložato(Belá n/C) - 1/3b od 3.6.2007 + 100,-Sk, D. Brinda (Kochanovce) - 1/3b od 3.6.2007 + 100,-Sk, P. Hričan (Sačurov) - 1/6b, G. Dysko (Košarovce) - 1/6b, P. Kolník (Košarovce) - 1/3b. 4 stretnutia: M. Ščurko (Žakarovce) - 1/6b, M. Dzinko (Teplička) - 1/6b od 4.6.2007 + 100,-Sk, M. Maršálek (Rudňany) - 1/6b od 4.6.2007 + 100,-Sk. 5 stretnutí: M. Baláž (Sabinov) - 1/6b, E. Vachaľ (Giraltovce) - 1/6b, V. Bereš (Sečovce) - 1/6b, M. Minčák (Zborov) - 1/3b od 4.6.2007 + 100,-Sk,. 6 stretnutí: P. Janiga (Sabinov - )1/6b, R. Janoško (Žakarovce) - 1/6b, M. Bodnár (Žakarovce) - 1/6b, M. Hartl (Pušovce) - 1/3b od 4.6.2007 + 150,-sk. 8 stretnutí: J. Kmec (Giraltovce) - 1/6B + 100,-Sk. 3 mesiace: R. Regrút (Smižany) - 1/3b Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 stretnutie: L. Hamrák (V. Folkmár) + 250,-Sk, R. Elek (Michaľany) + 250,-, C. Toronyi (Borša), M. Potoma (Breznica), P. Gerčák (Kľušov) + 250,-Sk, J. Fintor (V. Kapušany), Š. Grendel (V. Revištia) + 250,-, E. Dorovčák (Sečovce), T. Šoltés (Haniska), M. Kokoruďa (Krompachy), J. Baránek (Prešov „B“) + 350,-Sk – v stretnutiach SP, B. Guman (Prešov „B“) + 350,-Sk – v stretnutiach SP, E. Korfant (Kr. Chlmec), P. Tribula (V. Lomnica) + 250,-Sk, P. Baran (Záborské) + 250,-Sk, P. Fedor (Miklušovce), P. Podhorský (Poprad „B“). Zastavením činnosti za 8 ŽK na 2 stretnutia: O. Wagner (Kr. Podhradie) od 4.6.2007, M. Kuchta (Prakovce) od 4.6.2007, M. Kandra (Jaklovce) + 250,-Sk, O. Vašš (Čierna n/T), T. Stričko (Topoľany), P. Stachura (Miklušovce), M. Hadžala (Zámutov) + 250,-Sk. Zamietnutie žiadosti o uvoľnenie činnosti: S. Hamadák (Kamenica n/C), J. Pavlovský (Košarovce). Uvolnená činnosť: M. Bľacha (Svidník). DK zastavuje činnosť do prerokovania prípadu: L. Heger (Lok. Košice), P. Čonka (Hranovnica), D. Kovaľ (Čierne n/T), J. Gersič (Svit), E. Širidáč (Levoča), J. Andruško (Dubová). - DK ruší poplatok 250,-Sk pre hráča R. Smolej (Sečovce). - DK oznamuje FK Krásna, že hráč Berégsázi obdržal iba 3 ŽK v 6, 23 a 25 kole. - DK trestá FK Cejkov pokarhaním + 250,-Sk za nedostatočnú usporiadateľskú službu v stretnutí Cejkov – Zalužice. - DK ukladá FK Cejkov uhradiť čiastku vo výške 2777,-Sk pre rozhodcu Petra Dubovského za škodu spôsobenú na osobnom motorovom vozidle. Šek o úhrade doručiť na sekretariát VsFZ do 20.6.2007. - DK trestá FK Smižany finančnou pokutou 2000 + 250,-Sk za HNS funkcionárov a nedostatočnú usporiadateľskú službu v stretnutí Smižany – Smolník (dorast). - DK ukladá FK Smižany vyplatiť náležitosti zo stretnutia Smižany – Smolník (dorast) pre rozhodcu Pechu do 20.6.2007. Šek o úhrade predložiť na sekretariát VsFZ. - DK uvoľňuje činnosť od 14.6.2007 týmto klubom: Župčany, Slivník, Čičarovce. DK trestá FK Šarišské Dravce finančnou pokutou 500 + 250 Sk za NS funkcionárov na lavičke v stretnutí Pušovce – Š. Dravce. DK trestá FK Košarovce finančnou pokutou 1000 + 250 Sk za NS funkcionárov na lavičke v stretnutí Sačurov – Košarovce. DK žiada FK Čierne n/Topľou o vyjadrenie sa k HNS lavičky v stretnutí Čierne n/T–Vranov n/T – II.L SŽ do 20.6.2007. DK previedla pohovor s R Žigom a DZ Bednárom k stretnutiu Podolínec – Miklušovce bez prijatia ďalších opatrení. DK dáva do pozornosti R : M. Juhás a M. Boldižár. DK trestá FK Sabinov zastavením činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne za inzultáciu R, AR trénerom a divákom v stretnutí MD Sabinov – Giraltovce , finančnou pokutou 5000 + 250 Sk a uzatvorením ihriska na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne , pre SD+MD. Stretnutie odohrať vo vzdialenosti 10 km od Sabinova. DK trestá trénera MD FK Sabinov Miroslava Tomáška zákazom výkonu funkcie trénera a akýchkoľvek funkcií v súvislosti so stretnutím na 14 mesiacov. nepodmienečne. DK dáva do pozornosti DK ObFZ Prešov p. Janigu (divák) zo stretnutia MD Sabinov – Giraltovce.