Tu môžete mať svoj banner za 50€ / mesačne pre viac info kontaktujte SEKRETARIÁT. VsFZ Prenájom priestorov v budove VsF 6€/m2 za mesiac

 

Úradné správy 09/10

Úradná správa č.13 zo dňa 24.8.2009

Obsadenie rozhodcov a delegátov zväzu » Viac

Úradná správa č.11 zo dňa 17.8.2009

Obsadenie rozhodcov a delegátov zväzu » Viac

Úradná správa č.9 zo dňa 10.8.2009

Obsadenie rozhodcov a delegátov zväzu » Viac

Úradná správa č.7 zo dňa 3.8.2009

Obsadenie rozhodcov a delegátov zväzu » Viac

Úradná správa č.6 zo dňa 31.7.2009ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA1. ŠTK dôrazne žiada jednotlivé ObFZ o nahlásenie počtov mládežníckych družstiev u družstiev dospelých, ktorí postúpili do súťaž... » Viac
Úradná správa č.5 zo dňa 27.7.2009

Obsadenie rozhodcov na „Memoriál G. Princa“: » Viac

Úradná správa č.4 zo dňa 24.7.2009SEKRETARIÁT VV VsFZ sa uskutoční 30.07.2009 o 14.00 hod. v budove Dome Športu v Košiciach.TRÉNERSKO-MEODICKÁ KOMISIAÚsek mládeže » Viac
Úradná správa č.2 zo dňa 10.7.2009SEKRETARIÁTSekretariát upozorňuje FK, že na webovej stránke www.futbalvsfz.sk si môžu skontrolovať udelené výnimky ŠTK pre jednotlivé súťa... » Viac
Úradná správa č.1 zo dňa 3.7.2009SEKRETARIÁTUpozorňuje FK, že 3.7.2009 t.j. dnes sa uskutoční Aktív ŠTK VsFZ o 16.00 hod. v priestoroch Magistrátu mesta Košice (Biely Dom). Priradené losovacie čísla sú uverejnen... » Viac
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | strana 6