Tu môžete mať svoj banner za 50€ / mesačne pre viac info kontaktujte SEKRETARIÁT. VsFZ Prenájom priestorov v budove VsF 6€/m2 za mesiac

 

08. 01. 2014 o 20:07

V Bardejove už piatykrát po sebe predsedom ObFZ Mgr. Ján Labanc

autor: redakcia
2475x čítanéV zmysle stanov ObFZ sa uskutočnila 4. januára 2014 Volebná konferencia ObFZ. Z 32 pozvaných delegátov futbalových klubov s právom hlasovať sa na konferencii zúčastnilo 31 delegátov.

Hodnotiacu správu o činnosti a hospodárení ObFZ za roky 2012-2013 predniesol predseda zväzu Mgr. Ján Labanc.  Po diskusii sa uskutočnili voľby nových orgánov na štvorročné volebné obdobie. O funkciu predsedu ObFZ sa uchádzali dvaja kandidáti. Víťazom volieb sa stal opäť Mgr.  Ján Labanc, ktorému dalo 19 voličov svoj hlas. Druhý kandidát Štefan Tarcala získal 11 hlasov (jeden hlas bol neplatný). Do Výkonného výboru boli zvolený nový členovia: Ing. František Palko (Lopúchov), Ing. Ján Greif (Bartošovce), Emil Gmitter (Kurima), Jaroslav Židišin (Nižný Tvarožec), Ing. Jaroslav Gambaľ (Hervartov), Stanislav Holova (Koprivnica). Za predsedu Revíznej komisie bol zvolený Ing. Ladislav Matej, za predsedu Odvolacej komisie JUDr. Stanislav Súlety a za predsedu Disciplinárnej komisie Jozef Feckanin st. Voľby prebiehali tajných hlasovaním. Na  Konferencii VsFZ budú okres Bardejov zastupovať funkcionári  FK štartujúcich v regionálnych súťažiach (Raslavice, Kľušov, Malcov, Gerlachov, Gaboltov, Dlhá Lúka, Beloveža) a predseda  ObFZ Mgr. Ján Labanc. Na záver schválili delegáti Návrh na  uznesenie z volebnej konferencie ObFZ. Na konferencii sa zúčastnili aj dvaja zástupcovia Výkonného výboru VsFZ Štefan Vaľko (predseda ObFZ Poprad) a Peter Goga (predseda ObFZ Vranov n/T).

Text: Mgr. Branislav Marko

Foto: Mgr. Ivan Dzuriš

Galéria
V Bardejove už piatykrát po sebe predsedom ObFZ Mgr. Ján LabancV Bardejove už piatykrát po sebe predsedom ObFZ Mgr. Ján Labanc