Tu môžete mať svoj banner za 50€ / mesačne pre viac info kontaktujte SEKRETARIÁT. VsFZ Prenájom priestorov v budove VsF 6€/m2 za mesiac

 

Odmeny R a DZ

Pre súťažný ročník 2012 / 2013 boli Radou VsFZ schválené tieto náhrady rozhodcom a delegátom zväzu:


Platné od jarnej časti súťažného ročníka 2009/2010.

IV. Liga (dospeli): R AR DZ
hrubá odmena 55,55 € 38,26 € 38,26 €
daň 19%
10,55 €
7,26 €
7,26 €
čistá odmena
45 €
31 €
31 €
cestovné
25 €
25 €
25 €
paušál
70 €
56 €
56 €
V. Liga (dospeli):
R
AR
DZ
hrubá odmena
38,26 €
28,39 €
28,39 €
daň 19%
7,26 €
5,39 €
5,39 €
čistá odmena
31 €
23 €
23 €
cestovné
22 €
22 €
22 €
paušál
53 €
45 €
45 €
VI. Liga (dospeli):
R
AR
DZ
hrubá odmena
28,39 €
20,98 €
20,98 €
daň 19%
5,39 €
3,98 €
3,98 €
čistá odmena
23 €
17 €
17 €
cestovné
20 €
20 €
20 €
paušál
43 €
37 €
37 €
III. LSD:
R
AR
DZ
hrubá odmena
17,28 €
9,87 €
9,87 €
daň 19%
3,28 €
1,87 €
1,87 €
čistá odmena
14 €
8 €
8 €
cestovné
10 €
10 €
10 €
paušál
24 €
18 €
18 €
III. LMD:
R
AR
hrubá odmena
9,87 €
7,40 €
daň 19%
1,87 €
1,40 €
čistá odmena
8 €
6 €
cestovné
0 €
0 €
paušál
8 €
6 €
IV. Liga (dorast):
R
AR
DZ
hrubá odmena
12,34 €
7,40 €
7,40 €
daň 19%
2,34 €
1,40 €
1,40 €
čistá odmena
10 €
6 €
6 €
cestovné
7 €
7 €
7 €
paušál
17 €
13 €
13 €
Liga SŽ/MŽ:
R
AR
hrubá odmena
7,40 / 7,40 €
4,93 / 4,93 €
daň 19%
1,40 / 1,40 €
0,93 / 0,93 €
čistá odmena
6 / 6 €
4 / 4€
cestovné
5 / 0 €
5 / 0 €
paušál
11 / 6 €
9 / 4 €

Náležitosti súťaží SFZ:

I. LSD:
R - 26 €; AR - 19 € a DZ - 19 €
II. LSD:
R - 24 €; AR - 17 € a DZ - 17 €
LMD:
R - 20 €; AR - 14 € a DZ - 14 €
LSŽ:
R - 17 € a AR - 10 €
I. Liga (ženy):
R - 17 € a AR - 10 €
II. Liga (ženy):
R - 14 € a AR - 9 €
Liga žiačok:
R - 9 € a AR - 5 €