Tu môžete mať svoj banner za 50€ / mesačne pre viac info kontaktujte SEKRETARIÁT. VsFZ Prenájom priestorov v budove VsF 6€/m2 za mesiac

 

Sekretariát - 3.6.2011

Košice - Sekretariát žiada záujemcov o vydanie reklamy v pripravovanom Rozpise súťaži pre súťažný ročník 2011/2012, aby kontaktovali 0903630433 alebo vsfz@stonline.sk

Košice - Sekretariát žiada záujemcov o vydanie reklamy v pripravovanom Rozpise súťaži pre súťažný ročník 2011/2012, aby kontaktovali 0903630433 alebo vsfz@stonline.sk