Tu môžete mať svoj banner za 50€ / mesačne pre viac info kontaktujte SEKRETARIÁT. VsFZ Prenájom priestorov v budove VsF 6€/m2 za mesiac

 

Kontakt SFZ

Adresa:

Slovenský futbalový zväz
Trnavská cesta 100/II
821 01 Bratislava

Sekretariát:
Tel.: +421 2 4820 6000
Fax: +421 2 4820 6099
E-mail: office@futbalsfz.sk

IČO: 00687308 IČ DPH: SK2020898913
Hlavný bankový účet:
Slovenská sporitelňa, a. s.
Tomášikova 48
832 37 Bratislava
5017019990/0900

IBAN: 0900 0000 0050 1701 9990 SWIFT: GIBASKBX

Registrácia na Ministerstva vnútra SR: VVS/1-909/90-91

SFZ zmenil číslo účtu, viac si môžete pozrieť tu.

Nový telefónny a faxový adresár SFZ, platný od 1.1.2011 si môžete stiahnuť tu.