Tu môžete mať svoj banner za 50€ / mesačne pre viac info kontaktujte SEKRETARIÁT. VsFZ Prenájom priestorov v budove VsF 6€/m2 za mesiac

 

Sekretariát

DK VsFZ predvoláva na svoje zasadnutie 24.5.2012 o 16.45 hod. R: Pečarková, Kandráč, Gálik, DZ : Kunzo, ďalej hlavný usporiadateľ, vedúci a kapitán mužstva Štrba a vedúci a kapitán mužstva Teplička so stretnutia V. ligy PT dospelí Štrba - Teplička.

DK VsFZ predvoláva na svoje zasadnutie 24.5.2012 o 16.45 hod. R: Pečarková, Kandráč, Gálik, DZ : Kunzo, ďalej hlavný usporiadateľ, vedúci a kapitán mužstva Štrba a vedúci a kapitán mužstva Teplička so stretnutia V. ligy PT dospelí Štrba - Teplička. Zároveň FK Štrba zadováži videozáznam z tohto stretnutia.