Tu môžete mať svoj banner za 50€ / mesačne pre viac info kontaktujte SEKRETARIÁT. VsFZ Prenájom priestorov v budove VsF 6€/m2 za mesiac

 

Sekretariát

DK VsFZ predvoláva na svoje zasadnutie 24.5.2012 o 17.15 hod. R: Baksay, Bochnovič, Hiľovský, DZ : Šafranko, ďalej hlavný usporiadateľ a vedúci mužstva Župčany, zo stretnutia V.ligy Š dospelí Župčany - Záborské.

DK VsFZ predvoláva na svoje zasadnutie 24.5.2012 o 17.15 hod. R: Baksay, Bochnovič, Hiľovský, DZ : Šafranko, ďalej hlavný usporiadateľ a vedúci mužstva Župčany, zo stretnutia V.ligy Š dospelí Župčany - Záborské.