Tu môžete mať svoj banner za 50€ / mesačne pre viac info kontaktujte SEKRETARIÁT. VsFZ Prenájom priestorov v budove VsF 6€/m2 za mesiac

 

TMK VsFZ

Predseda:

PaedDr. Juraj Mihalčin, PhD.

 

Členovia:

Miroslav GUZA

Dušan KERPČÁR

Štefan DOBÓCZI

Roman MARTONČÍK

Tomáš KOTERBA

Marek FABUĽA

Pavol PIRŠČ

Rastislav KICA

 

Najbližšie zasadnutie TMK VsFZ sa uskutoční 17. 8. 2015 v Košicich o 16.00 hod.

Program:

1. Prezentácia záujemcov o prácu v realizačných tímov výberov VsFZ U12 – U15.

2. Návrh personálneho obsadenia realizačných tímov výberov VsFZ U12 - U15.

3. Projekt Podpora talentovaných hráčov SFZ U12 - U15 – návrh termínovej listiny na II. polrok 2015.

3. Informácia o vzdelávaní trénerov v rámci VsFZ v II. polroku 2015.

4. Informácia o organizácii seminára trénerov VsFZ 17. 11. 2015.

5. Informácia o príprave akreditácie vzdelávania trénerov pre VsFZ.

6. Rôzne.

 

Zápisnice zo zasadnutí TMK VsFZ

zasadnutie TMK VsFZ 2. 3. 2015 TU, príloha č. 1 TU, príloha č. 2 TU a príloha č. 3 TU.