Tu môžete mať svoj banner za 50€ / mesačne pre viac info kontaktujte SEKRETARIÁT. VsFZ Prenájom priestorov v budove VsF 6€/m2 za mesiac

 

Komisia mládeže VsFZ

Zloženie Komisie mládeže VsFZ

Predseda: Peter SZÉNAY

Členovia: Peter VANDRAŠKO, Cyril MIGAŠ, Štefan FABIAN, Dominika KERPČÁROVÁ, Marek PETRUŠ, Jozef VERNAREC, Mirosalv DEDINA, Tomáš ELIÁŠ

 

Najbližšie zasadnutie KM VsFZ sa uskutoční 17. 8. 2015 v Košicich o 16.00 hod.

Program:

1. Prezentácia záujemcov o prácu v realizačných tímov výberov VsFZ U12 – U15.

2. Návrh personálneho obsadenia realizačných tímov VsFZ U12 - U15.

3. Projekt Podpora talentovaných hráčov SFZ U12 - U15 – návrh termínovej listiny na II. polrok 2015.

3. Informácia o vzdelávaní trénerov v rámci VsFZ v II. polroku 2015.

4. Informácia o organizácii seminára trénerov VsFZ 17. 11. 2015.

5. Informácia o príprave akreditácie vzdelávania trénerov pre VsFZ.

6. Rôzne.

 

Zápisnice zo zasadnutí KM VsFZ:

zasadnutie KM VsFZ 2. 2. 2015 TU

zasadnutie KM VsFZ 2. 3. 2015 TU, príloha č. 1 TU, príloha č. 2 TU a príloha č. 3 TU.